eus | cas

Loturak

Luis de Uranzu kultur taldeak loturak ditu hurrengo argitalpenekin.
 • EKONOMIAZ. Ekonomiari buruzko euskal alduizkaria. Argitaratzailea: Eusko Jaurlaritza. www1.euskadi.net/ekonomiaz
 • JAKIN Argitaratzailea: Eusko Jaurlaritza. www.jakingunea.com
 • BULLETIN DU MUSÉE BASQUE. Ikaskuntzari eta ikerkuntzari buruzko aldizkaria. Argitaratzailea: Euskal Museoaren Adixkideak/Societé des Amis du Museé Basque. Baiona. www.samb-baiona.net
 • INGURUAK. Soziologiari eta politika-zientziari buruzko aldizkaria. Argitaratzailea: Soziologia eta zientzia politikoaren euskal elkartea; EHU; Deustuko Unibertsitatea; Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza. avs@euskalnet.net. Momentuz ez dute web-orririk.
 • HUARTE DE SAN JUAN. Giza- eta Gizarte-zientzien fakultatearen aldizkaria. Argitaratzailea: Nafarroako Unibertsitate Publikoa. www.unavarra.es/servicio/publicaciones/textos/revistas/revistas.htm
 • TURIASO.Tarazonako ikaskuntza zentroko aldizkaria. Argitaratzailea: Centro de Estudios Turiasonenses e Institución “Fernando el Católico”. www.ceturiasonenses.org; info@ceturiasonenses.org
 • RECUIL DE L’ACADÉMIE DEL JEUX FLORAUX. Tolosa Okzitaniako Lore-Jokoen Akademia. www.jeux-floraux.fr
 • BILDUMA. Udal artxibategiaren eta argitalpen zerbitzuaren aldizkaria. Errenteriako Udala. Ez du web-orririk.
 • SANCHO EL SABIO. Euskal cultura- eta ikerkuntza-aldizkaria. Sancho el Sabio fundazioa. Gasteiz. Vitoria-Gasteiz. www.fsancho-sabio.es
 • LURRALDE. Ikerkuntza eta espazioa. Andrés de Urdaneta euskal geografi elkargoa. www.ingeba.org
 • BOLETÍN. Euskalerriaren Adiskideen elkartea. www.bascongada.net
 • MUNDAIZ. Deustuko Unibertsitatea. Donostia. www.deusto-publicaciones.es
 • EUSKO IKASKUNTZEN NAZIOARTEKO ALDIZKARIA. Argitaratzailea: Eusko Ikaskuntza. www.eusko-ikaskuntza.org
 • PRÍNCIPE DE VIANA. Argitaratzailea: Vianako Printzea erakundea. Nafarroako Gobernua. www.cfnavarra.es/publicaciones
 • JÁBEGA. Malagako Probintzi Diputazioaren aldizkaria.. www.cedma.com
 • ONDARROA. Ondarroako Udala. www.ondarroakohistoria.wordpress.com

Beste zenbait web-orri.